Hvis du trænger til en knuser

Hos Nedbrydningsfirmaet Hvidberg er vi altid klar til at rykke ud med vores "knusehold" og vores mobile knusemaskiner. De går effektivt til værks ude på nedbrydningspladsen og knuser både beton, tegl, asfalt og mursten i den ønskede fraktionsstørrelse.

Det knuste materiale går meget sjældent til spilde, men bliver genbrugt som fyldmateriale i nye byggeprojekter som eksempelvis veje, stier og p-pladser. Vi tænker således i grønne baner og skaber fornyet værdi af de mange udtjente materialer.

Med en kapacitet på 1.000 ton beton om dagen er vores kæbeknuser en af de mest effektive og hårdtarbejdende maskiner i vores maskinpark. Den kan gå i gang med det samme efter ankomsten og de stærke jernkæber "spiser" sig hurtigt igennem de store mængder beton.

Samtidig udfører vi knusning og sortering af asfalt rundt omkring i landet. Det bliver til store mængder og faktisk knuser vi omkring 100.000 tons asfalt om året – hvilket naturligvis giver en meget stor ekspertise på området.

Hvis vi ikke kan mødes ude på nedbrydningspladsen, klarer vi også gerne en knuser på vores egen miljøgodkendte modtageplads. Pladsen modtager alle former for nedbrydningsmateriale og her sorteres, vejes og opbevares materialerne efter alle kunstens regler.

Materialetyper

Afhængig af opgavens omfang og mængden af materiale, der skal knuses, anvender Nedbrydningsfirmaet Hvidberg et af to anlæg med forskellig kapacitet. Anlæggene arbejder på samme måde, hvorimod transport og opstilling af anlæggene varierer.

Vi knuser beton, tegl, asfalt og natursten i alle standardfraktioner, eksempelvis i størrelserne 0-20 mm, 0-32 mm, 0-40 mm og 40-80 mm. Herudover knuser vi i fraktioner efter individuelle ønsker.

Betonklipning

Med kraftigt specialudstyr neddeler vi med klipning eller hugning betonelementer, fundamenter, betondæk og etageadskillelser i forskellig størrelse efter aftale.

Vores hydrauliske hammer på 3.200 kg sikrer, at vi kan nedbryde selv de kraftigste bygningsfundamenter, herunder vindmøllefundamenter. Med vores professionelle nedbrydningsudstyr kan vi også klippe armeringsjern i mindre stykker.

Alle fragmenter bliver transportet væk i egne lastbiler eller containere og kørt til enten genanvendelse eller deponi.

Sortering

Der er både sund fornuft og god økonomi i at sortere og genanvende de forskellige byggematerialer fra nedbrydningsprojeket.

Nedbrydningsfirmaet Hvidberg råder over to anlæg til sortering af grus, jord, slagger og asfalt. Anlæggene fungerer på samme måde, men kapacitet, transport og opstilling varierer. De sorterer i fraktioner efter den ønskede størrelse, og vi bortskaffer materialerne til enten genanvendelse eller deponi.

Modtageplads

For at håndtere de store mængder af nedbrydningsmaterialer har vi anlagt vores egen modtageplads til bygningsaffald. Det omfatter typisk beton, murbrokker, asfalt, tegl og træ.

Når man kører ind på modtagepladsen bliver materialerne vejet på en godkendt brovægt og efterbehandles herefter eventuelt med knusning og sortering.

Modtagepladsen er åben for modtagelse på hverdage fra kl. 7.00 – 16.00, og adressen er Energivej 3, 7600 Struer.

Referencer

Læs mere