Alle former for nedbrydning

Navnet forpligter. Nedbrydningsfirmaet Hvidberg udfører alle former for nedbrydning i hele dronningeriget – ingen opgave er for stor og ingen opgave er for lille. Vi nedbryder og bortskaffer bygninger, vejanlæg, industrianlæg, siloer, skorstene, stålkonstruktioner og alle mulige andre slags bygningskonstruktioner.

Vores kunder er vidt forskellige – ligesom hver enkelt nedbrydningsopgave. Vi løser en bred vifte af nedbrydningsopgaver for både private boligejere, offentlige myndigheder, boligforeninger og store erhvervsvirksomheder. Forskelligheden er vores styrke og vores store ekspertise fra de mange opgaver bringes naturligvis i spil i de efterfølgende nedbrydningsopgaver.

Som specialister i nedbrydning mestrer vi alle typer opgaver – lige fra den omfattende totalnedbrydning, over den selektive og indvendige nedbrydning og til den nænsomme sanering af en historisk bygning. Vi udfører opgaven efter alle kunstens regler med det rette materiel og efter en grundig planlægning, der dokumenteret følger alle miljø- og sikkerhedskrav.

Samtidig er enhver nedbrydningsopgave en miljøopgave. Vi nedbryder, sorterer og bortskaffer alt materialet og faktisk genbruges mere 90 % af nedbrydningsmaterialerne hos os. Rent træ og andre brændbare materialer sendes på forbrændingsanlæg – og under 5 % af nedbrydningsmaterialerne sendes til deponi.

Totalnedbrydning

Vi påtager os alle former for nedbrydningsopgaver. Vi udfører således totalnedbrydning på både kraftværker, industrianlæg, vejbroer, boligblokke, parcelhuse, parkeringskældre og hele fabrikker med tilhørende produktionsanlæg. Vi gennemfører totalnedbrydning uanset de lokale pladsforhold og uanset om vi befinder os over eller under jorden.

Når vi siger totalnedbrydning, mener vi virkelig totalnedbrydning. Vi nedbryder ALLE bygningsdele eller byggeelemeneter, sorterer, knuser og bortskaffer byggeaffaldet og efterlader nedbrydningsarealet fuldstændigt ryddet. Det betyder, at også fundamentet er nedbrudt og at også materialerne herfra sorteres og bortskaffes på forsvarlig vis.

Vores mangeårige ekspertise, omfangsrige vognpark og mange specialværktøjer er din garanti for et særdeles effektivt projektforløb – og med løsningen følger altid en omfattende teknisk dokumentation for det udførte nedbrydningsarbejde.

Hos os er en totalnedbrydning også en miljøvenlig nedbrydning. Byggematerialerne bliver sorteret på stedet, og mere end 90 % af materialerne bliver transporteret til genanvendelse. Ved transporten til deponi sørger vi for, at alle afgifter bliver afregnet.

Indvendig nedbrydning

Hold gerne facaden, mens vi nedbryder, renoverer og demonterer de indvendige bygningsdele. Vi råder over en bred vifte af specialudstyr, der eksempelvis kan klippe, hugge og skære i beton. I arbejdet bliver der taget højde for og hensyn til de blivende konstruktioner og materialer.

Den indvendige nedbrydning spænder vidt og kan omhandle skillevægge, gulve, lofter, trapper og særlige installationer. Ofte udfører vi opgaverne under snævre pladsforhold og vanskelige vilkår. Her kommer vores effektive nedbrydningsrobotter og andre specialværktøjer virkelig til deres ret, da de kan komme gennem døråbninger og større huller.

Samtidig er der fokus på sikkerheden i hele processen. Vores erfarne entrepriseledere og formænd sørger for sikkerheden med den nødvendige afstivning og understøttelse, så det indvendige nedbrydningsarbejde foregår forsvarligt og efter alle forskrifter.

De store mængder byggeaffald fra den indvendige renovering bliver sorteret og herefter transporteret bort af vores egne lastbiler – og kørt enten til genanvendelse eller deponi. Det giver en rigtig god fornemmelse indvendigt.

Nedbrydningsrobot

Hvidberg Nedbrydning råder over en helt ny robot til nedbrydning. Den støjfrie nedbrydningsrobot er i al jysk beskedenhed enestående. Det er nemlig markedets mindste, men ubetinget mest kraftfulde af sin nedbrydningsrobot. Den er el-drevet og har markant større ydeevne, når vi sammenligner med mere traditionelle maskiner på markedet.

Nedbrydningsrobottens brydekraft svarer til en 3 tons minigravers! Med sine 78 cm. kan robotten kaldes for markedets mindste, og den kommer snildt igennem almindelige dørkarme. Nedbrydningsrobotten er fremtidens med­arbejder. Den er resultat af nyeste teknologi på området og erstatter fysisk arbejdskraft. Selv meget kompliceret nedbrydningsarbejde, som trappeopgange, nedklippes og nedbrydes. Med de fleksible og støjfri egenskaber er det langt om længe muligt at opholde sig i samme rum som nedbrydningen.

Vi sørger for hele processen – fra materialerne fjernes til alle elementer er kørt bort. En komplet og færdig løsning fra Nedbrydningsfirmaet Hvidberg!

Referencer

Læs mere