Dokumenteret kvalitet

Hos Nedbrydningsfirmaet Hvidberg leverer vi dokumenteret kvalitet ved alle vores nedbrydningsopgaver. Vi overholder de gældende standarder i branchen, har fastlagte procedurer for vores nedbrydningsarbejde, indhenter alle nødvendige tilladelser og afrapporter detaljeret omkring de respektive affaldsmængder efter udført arbejde.

Uddannelse

Hos Nedbrydningsfirmaet Hvidberg gør vores medarbejdere en forskel. Vi lægger afgørende vægt på at have markedets bedste specialister, der løbende bliver opdateret med uddannelse inden for miljø, sikkerhed og brug af maskiner og materiel.

Vi køber ofte nyt maskineri og sørger for at få efteruddannet og certificeret hver enkelt medarbejder til at kunne håndtere det forsvarligt, effektivt og sikkert.

Desuden har vi skarpt fokus på at overholde branchens standarder og vores medarbejdere er naturligvis efteruddannet på relevante fagområder som fx materialesortering og miljørigtig bortskaffelse af byggeaffald.

Tekniske specifikationer

Vi kvalitetssikrer alle vores nedbrydningsopgaver med en omfattemde dokumentation, der beskriver det udførte arbejde. Vi sørger for at have den nødvendige dokumentation på plads i alle led i arbejdsopgaven – lige fra forecast på affaldsmængden, indhentning af tilladelser fra offentlige myndigheder og advisering af naboerne om, hvornår vi kommer med vores nedbrydningsmateriel. Vi følger alle forskrifter til punkt og prikke gennem hele processen og sender en slutopgørelse over affaldsmængde, affaldstype og det modtageranlæg, hvortil materialerne er bragt (med bl.a. vejsedler). Vi sikrer vores kunder den optimale dokumentation i hele forløbet og tilfører dermed nedbrydningsprojektet en ekstra værdi.